Σύλλογος Γαστρονομίας & Οίνου Λήμνου

Ο Σύλλογος Γαστρονομίας & Οίνου Λήμνου έχει 21 ιδρυτικά μέλη και εγκεκριμένο καταστατικό

με την 7/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Λήμνο στις 16-12-2019. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Μαρία Καλιγέρη (πρόεδρος)

Θεόδωρος Σαρικλής (αντιπρόεδρος)

Φωτεινή Ποριάζη του Δημήτριου (ταμίας)

Πολυξένη Χατζηγεωργίου (γραμματέας)

Αλέξανδρος Μπαλδεράνος  (σύμβουλος)  

 

Ιδρυτικά μέλη: 

Ειρήνη Λασκαρίδη

Παναγιώτης Αχιλλαδέλης

Βασίλης Αχιλλαδέλης

Πέτρος Κουτούκης

Παναγιώτης Σαλαμουσάς

Νικόλαος Πετράκης

Παναγιώτης Χρυσάφης

Νικόλαος Σταματέρης

Σωτήριος-Μάριος Σαββόγλου

Φωτεινή Ποριάζη του Δημήτριου

Φωτεινή Ποριάζη του Νικόλαου

Θεόδωρος Σαρικλής

Μαρία Καλιγέρη

Καλουδίτσα Χατζημαράκη

Ανδρέας Παλαίστρος

Εμμανουήλ Γκαράλης

Νικόλαος Πατεράκης 

Πολυξένη Χατζηγεωργίου 

Ιωάννης Τριανταφύλλου

Αλέξανδρος Μπαλδεράνος